HVORFOR STREIKER JEG

Å puste inn karbondioksid (CO2) i høye konsentrasjoner er smertefullt.

“Gasen bränner vid inandning. De försöker få luft genom att klättra uppåt i buren, på varandra...”, Bo Algers ved Sveriges Lantbruksuniversitet

Når CO2 kommer i kontakt med vann utvikles karbonsyre, H2CO3. Store mengder karbonsyre i kontakt med slimhinner forårsaker brennende smerte - for grisen på slakteriet oppstår denne smerten i øyne, munn, hals og lunger.

I luft er konsentrasjonen av CO2 ca 0,041% (410 ppm) og stort sett både ufarlig og umerkbart. Ved høyere konsentrasjoner blir reaksjonene derimot tydelige. Mennesker som i kontrollerte omgivelser pustet inn over 50% CO2 omtalte opplevelsen som “brennende”, “stikkende”, og “smertefullt”. Desto høyere konsentrasjonen var desto mer intenst ble det beskrevet.

Griser utsettes for CO2-konsentrasjoner over 80%.

Den høye konsentrasjonen brukes for at prosessen skal gå fort - dyrene kveles i noe sted mellom 15 og 30 sekunder før de mister bevisstheten. Men studier viser at griser viser unnvikende adferd allerede ved konsentrasjoner over 30%. Desto høyere konsentrasjoner - desto vondere er opplevelsen.

Å puste inn CO2 oppleves som å kveles

CO2 binder seg ikke til blodet på samme måte som oksygen gjør. Oksygen binder seg til oksygentransportørene, hemoglobinet, og det gjør at et innpust oppleves behagelig. Det samme gjør Argon og Nitrogen - for å nevne noen. De er såkalte “inerte” gasser.

CO2 gjør ikke det, og et innpust bestående hovedsakelig av CO2 vil føles som om man kveles, noe som vil få en til å puste fortere, og puste inn mer CO2. Opplevelsen kan bare beskrives som å kveles i ekstrem smerte.

Hva sier autoritetene?

Ikke overraskende er de stort sett enige - i alle fall om at det er en plagsom og smertefull metode:

  • Mattilsynet sier i en tilsynsrapport om CO2-bedøvelse at “Bedøvelsesprosessen i seg selv er svært smertefull og stressende ved bruk av karbondioksid”.
  • EFSA (Europeean Food Safety Authority har siden 2014 anbefalt å fase ut metoden.
  • Professor Bo Algers på Sveriges Lantbruksuniversitet anbefaler et forbud mot metoden med ordene “Gasen bränner vid inandning. De försöker få luft genom att klättra uppåt i buren, på varandra...”.
  • Selv Nortura innrømmer i to separate e-poster at å puste inn CO2 er “plagsomt” og at “Ulempen [med CO2] er grisens ubehag før den mister bevisstheten.”

På toppen av dette er dette et sitat rett ut av Norges lovs forordninger: “Anbefalinger om å fase ut bruken av karbondioksid til avliving av gris (...) omfattes ikke (...) fordi konsekvensanalysen viste at slike anbefalinger for øyeblikket ikke er økonomisk gjennomførbare.”

Derfor bør CO2-gassing av griser forbys.


Kilder

“Human volunteers rated the degree of discomfort associated with breathing 50 to 100% CO2 mixed with oxygen. Increasing concentrations of CO2 were judged as progressively more noxious, from "highly unpleasant" for 50% CO2 to "painful" for 100% CO2.”

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/9306311/

EFSA anbefaler alternativer:

“The gas used to induce unconsciousness should be non-aversive. In this regard, the use of argon, nitrogen or mixtures of these gases seems to have animal welfare advantages, because hypoxia induced with these gas mixtures is not aversive to pigs.”

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2004.45

Konsentrasjoner over 30% er smertefulle:

“However, at concentrations above 30% CO2, the gas is known to be aversive and cause hyperventilation and irritation of the mucous membranes that can be painful, and elicits hyperventilation and gasping before loss of consciousness.”

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2004.45

“In CO2 stunning, loss of sensibility and consciousness is not immediate but immersion of pigs into 80 to 90% CO2 usually leads to the induction of unconsciousness within 30 seconds.“

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2004.45

SLU om CO2:

“Gasningen av grisar, i burar om fyra som skickas ner i stora, djupa schakt på slakterierna, kan uppgå till en minut eller mer.

– Det är ett oerhört ångestframkallande sätt för grisen att bedövas på, eftersom halten av koldioxid är så hög som 90 procent. Gasen bränner vid inandning. De försöker få luft genom att klättra uppåt i buren, på varandra.”

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/grisar-gasas-infor-slakt

Forordning til Norges lov:

“Anbefalinger om å fase ut bruken av karbondioksid til avliving av gris (...) omfattes ikke av denne forordning fordi konsekvensanalysen viste at slike anbefalinger for øyeblikket ikke er økonomisk gjennomførbare.“

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-01-13-60/#KAPITTEL_6